InfoQuest
Previous Next
InfoQuest

Agencies    InfoQuest


เกี่ยวกับอินโฟเควสท์

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัดเป็นผู้ให้บริการระบบจัดการข้อมูลในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้บริการซอฟท์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัด เก็บและบริหารข้อมูลไว้ภายในองค์กร ตลอดจนข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลนับร้อยซึ่งรวมไปถึงสำนักข่าวทั้งในและ ต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทความจากศูนย์วิจัย สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ และองค์กรกำกับดูแลต่างๆ

ด้วยประสบการณ์นับ 10 ปีในธุรกิจบริการข้อมูลทันเหตุการณ์แบบออนไลน์ ทีมงานบริหารและพนักงานของอินโฟเควสท์ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการข้อมูล ที่นำสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ สถาบันให้คำปรึกษาทางการเงิน พรรคการเมือง บริษัทชั้นนำ และสื่อมวลชนได้ใช้บริการอยู่

อินโฟเควสท์ทำหน้าที่ในการกระจายข้อมูลโดยตรงแก่สื่อมวลชนในประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของเอเชียเน็ทประจำประเทศไทย อินโฟเควสท์ทำหน้าที่ในการแปลและเผยแพร่ข่าวจากเอเชียเน็ทผ่านทางโทรสารและ อีเมล์ครอบคลุมสื่อส่วนใหญ่ ตั้งแต่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้ข่าวเอเชียเน็ทยังมีให้บริการบนเว็บไซต์ของอินโฟเควสท์และบริการ นิวส์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริการข้อมูลออนไลน์ของบริษัทในเครือเดียวกับอินโฟเควสท์

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
888/178 ถนนเพลินจิต
อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 662 651 4800 ext. 315
โทรสาร: 662 253 5051

อีเมล์: anop@infoquest.co.th

เว็บไซต์: www.infoquest.co.th
Latest Press Release
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมภูมิภาคระดับสูงว่าด้วยระบบอาหารอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมภูมิภาคระดับสูงว่าด้วยระบบอาหารอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมภูมิภาคระดับสูงว่าด้วยระบบอาหารอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด"การประชุมภูมิภาคระดับสูงว่าด้วยระบบอาหารอย่างยั่งยืน เพื่ออาหารสุขภาพและโภชนาการที่ดี" ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ที่มา: http://www.thaipr.net/general/820526