InfoQuest
Previous Next
InfoQuest

Agencies    InfoQuest


เกี่ยวกับอินโฟเควสท์

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัดเป็นผู้ให้บริการระบบจัดการข้อมูลในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้บริการซอฟท์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัด เก็บและบริหารข้อมูลไว้ภายในองค์กร ตลอดจนข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลนับร้อยซึ่งรวมไปถึงสำนักข่าวทั้งในและ ต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทความจากศูนย์วิจัย สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ และองค์กรกำกับดูแลต่างๆ

ด้วยประสบการณ์นับ 10 ปีในธุรกิจบริการข้อมูลทันเหตุการณ์แบบออนไลน์ ทีมงานบริหารและพนักงานของอินโฟเควสท์ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการข้อมูล ที่นำสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ สถาบันให้คำปรึกษาทางการเงิน พรรคการเมือง บริษัทชั้นนำ และสื่อมวลชนได้ใช้บริการอยู่

อินโฟเควสท์ทำหน้าที่ในการกระจายข้อมูลโดยตรงแก่สื่อมวลชนในประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของเอเชียเน็ทประจำประเทศไทย อินโฟเควสท์ทำหน้าที่ในการแปลและเผยแพร่ข่าวจากเอเชียเน็ทผ่านทางโทรสารและ อีเมล์ครอบคลุมสื่อส่วนใหญ่ ตั้งแต่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้ข่าวเอเชียเน็ทยังมีให้บริการบนเว็บไซต์ของอินโฟเควสท์และบริการ นิวส์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริการข้อมูลออนไลน์ของบริษัทในเครือเดียวกับอินโฟเควสท์

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
888/178 ถนนเพลินจิต
อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 662 651 4800 ext. 315
โทรสาร: 662 253 5051

อีเมล์: anop@infoquest.co.th

เว็บไซต์: www.infoquest.co.th
Latest Press Release
ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี 2562

ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี 2562

ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี 2562

ประเทศไทยเร่งผุดโครงการริเริ่มใหม่ ๆ เตรียมพร้อมรับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 มุ่งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนให้สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2568

กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เชิญเหล่าบล็อกเกอร์และผู้สื่อข่าวจากสื่อรูปแบบใหม่ 27 คนจากกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้าร่วมโครงการของทางกระทรวงฯ โดยยอมรับว่าสื่อรูปแบบใหม่มีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มการเชื่อมโยงในกลุ่มประชาชนด้วยกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันประชาคมอาเซียนที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเพื่อให้ 10 ชาติสมาชิกเดินหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยอาเซียนต้องมีความยืดหยุ่น ไม่หยุดนิ่ง รวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวกัน และมองไปข้างหน้า เราจะมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์หลัก 3 ประการตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อมโยงถึงกัน การส่งเสริมความยั่งยืน และการมุ่งสู่อนาคต”